Үзвэрийн гарчиг

Үзвэрийн гарчиг
Дэлгэрэнгүй мэдээ мэдээллийг та дэлгэрэнгүй хэсгээс хүлээн авч үзнэ үү. Тайлбар нэмэлт мэдээ мэдээлэл орох хэсэг.

Сэтгэгдэл

  1. avatar
    Reply
    John Doe says

    There have been human health concerns associated with the consumption of dolphin meat in Japan after tests showed that dolphin meat contained high levels of mercury.