ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Хөрөнгийн болон концессийн зүйлийн зарлага - татах
Төсвийн орлого - татах