Байгалийн түүхийн музейгээс эрхлэн хэвлүүлдэг “Байгалийн өв судлал” эрдэм шинжилгээний цуврал сэтгүүлийн 2024 оны шинэ дугаарт өгүүлэл авч эхэллээ

ЭРХЭМ СУДЛААЧ ТАНАА
Байгалийн түүхийн музейгээс эрхлэн хэвлүүлдэг “Байгалийн өв судлал” эрдэм шинжилгээний цуврал сэтгүүлийн 2024 оны шинэ дугаарт өгүүлэл авч эхэллээ.
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хүлээж авах чиглэл:
1. Музейн цуглуулгын судалгаа-Museum Collection Studies
2. Биологийн төрөл зүйлийн судалгаа, хамгаалал -Biodiversity Studies and Conservation
3. Палеонтологи-Paleontology
4. Геологи, газар зүйн судалгаа-Geology and Geography Studies
Өгүүлэл хүлээн авах хугацаа: 2024.06.01
Өгүүлэл хүлээн авах цахим хаяг: altangerel@nhm.gov.mn
Холбоо барих утас: 8921-8282

Өгүүлэлд тавигдах шаардлагыг доорх QR кодыг уншуулж болон Байгалийн түүхийн музейн www.nhm.gov.mn хаягаар орж авна уу?