Байгалийн Түүхийн Музейн туулай жилийн онцлох 9 ажил

Та бүхэндээ Байгалийн Түүхийн Музейн туулай жилийн онцлох 9 ажлыг толилуулж байна.