БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

2022 он

Ariuntsetseg Ganbat, Tatsuki Tsujimori, Laicheng Miao, Inna Safonova, Danial Pastor-  Galan, Chimedtseren Anaad, Shogo Aoki, Kazumasa Aoki, Munkhnasan Chimedsuren., 2022., Age, petrogenesis, and tectonic implications of the late Permian magmatic rocks in the Middle Gobi volcanoplutonic  Belt, Mongolia. Island Arc. Wiley. 24р

Mingshuai Zhu, Laicheng Miao, Fugin Zhang, Ariuntsetseg Ganbat, Munkhtsengel Baatar, Chimedtseren Anaad, Shunhu Yang, Zeli Wang., 2022. Carboniferous magmatic records of central Mongolia and its implications for the southward subduction of the Mongol-Okhotsk Oceon., International Geology Review Island Arc. Wiley. 23р

Badamtsetseg Bazarragchaa, 2022. Floral composition and forest vegetation structure of the Bogd Khan Mountain: A Strictly Protected Area in Mongolia. A dissertation for the degree of Philosophy in Forest Resources, Department of Resources Graduate School Chungnam National University, 213 pages.

Badamtsetseg, B., Batdelger, G., Batkhuu, M., Janchiv, A., Lee, S.M., Kim, H.S., Yang, S., Peak, W.K., Kim, D.H. and Lee, J., 2022. Floristic Composition and Biological Spectrum of the Bogdkhan Mountain, Mongolia. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 29(2): 241-268. https://doi.org/10.3329/bjpt.v29i2.63528

Mingshuai Zhu, Laicheng Miao, Fugin Zhang, Ariuntsetseg Ganbat, Munkhtsengel Baatar, Chimedtseren Anaad, Shunhu Yang, Zeli Wang., 2022. Carboniferous magmatic records of central Mongolia and its implications for the southward subduction of the Mongol-Okhotsk Oceon., International Geology Review

Алтангэрэл Д., Соронзонболд О. 2022. Байгалийн Түүхийн музейн шувууны сан хөмрөг дэх цуглуулгын зүйлийн бүрдэл. Байгалийн өв судлал, 5: 103-121.

Ариунчимэг Я. 2022. Монгол орны стратиграфийн нэгдсэн (хроно-био-лито) ангилал боловсруулж геологийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь. Шинжлэх ухаан технологийн сангийн төсөл. Улаанбаатар, х.103-148.

Мяндас Ж. 2002. Монгол улсын аймгийн музейн археологийн сан хөмрөгийн цуглуулгын бүрэлдэхүүний шинжилгээ. Байгалийн өв судлал, 5: 48-66.

Мягмарсүрэн Ж. 2022. Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөгийн палеонтологийн олдвор цуглуулга болон олдворт газрын тойм мэдээ. Байгалийн өв судлал, 5: 80-89.

Тодгэрэл Т. 2022. Музейн сан хөмрөг дэх хөхтөн амьтны цуглуулгын нэр, зүйлийн бүрдэлд хийсэн дүн шинжилгээ. Байгалийн өв судлал, 5: 122-141.

Цэцэгбадам Г. 2022. Байгалийн түүхийн музейн үе хөлтөн, шавжийн цуглуулгын баяжилт. Байгалийн өв судлал, 5: 90-99

2021 он

Darshetkar, A.M., Maurya, S., Lee, C., B. Badamtsetseg, Batdelger, G., Janchiv, A., Jeong, E.J., Choi, S., Choudhary, R.K. and Kim, S.Y. 2021. Plastome analysis unveils Inverted Repeat (IR) expansion and positive selection in Sea Lavenders (Limonium, Plumbaginaceae, Limonioideae, Limonieae). PhytoKeys, 175: 89. doi:10.3897/phytokeys.175.61054

Yeon, J., Suh, S.S., Youn, U.J., B. Badamtsetseg, Enebish, G. and Seo, J.B. 2021. Methanol Extract of Mongolian Iris bungei Maxim. Stimulates 3T3-L1 Adipocyte Differentiation. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 21(7): 3943-3949. https://doi.org/10.1166/jnn.2021.19160

Бадамтулга Л., Мягмарсүрэн Ж. 2021. Улсын төсвийн зөвлөх үйлчилгээний Номгоны нуруу-50 төсөл. 1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил. Улаанбаатар, боть I, II.

Мөнхцэцэг О., Мягмарсүрэн Ж. 2021. Улсын төсвийн зөвлөх үйлчилгээний Их Өлзийт-50 төсөл. Карбоны вулканогентунамал чулуулгийн геохими, геохронологийн судалгаа. Улаанбаатар, боть II.

Мягмарсүрэн Ж. 2021. Улсын төсвийн зөвлөх үйлчилгээний Их Өлзийт 50 төслийн 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал ерөнхий эрлийн ажил. Эх үүсвэр тэжээлийн мужын судалгаа. Улаанбаатар, боть II.

Мягмарсүрэн Ж. 2021. Эрт галавын ертөнц. Хүүхдийн, мэдлэг, танин мэдэхүйг хөгжүүлэх газрын зураг. Улаанбаатар.

Пүрэв Г., Алтангэрэл Д. 2021. Тужийн нарсны Байгалийн цогцолборт газрын хөхтөн амьтны зүйлийн бүрдэл, судалгааны зарим үр дүнгээс. Агро экологи сэтгүүл, 15 (06): 61-66

2020 онд

 • J. Suttner, E. Kido, Ya. Ariunchimeg, G.Sersmaa, J.A. Waters, S.K. Carmichael, C.J. Batchelor, M. Ariuntogos, 2020. Conodonts from Late Devonian islands are settings (Baruunhuurai Terrane, western Mongolia) //Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 549 (2020) 109099 Elsevier, p 26-45.
 • Martin D. Brazeau, Sam Giles, Richard P. Dearden, Anna Jerve, Ya. Ariunchimeg, E. Zorig, Robert Sansom, Thomas Guillerme and Marco Castiello ( Endochondral bone in an Early Devonian ‘placoderm’ from Mongolia ) 2020
 • Wilfried Winkler, Denise Bussien, Munktsengel Baatar, Chimedtseren Anaad, Albrecht von Quadt ( Detrital Zircon Provenance Analysis in the Central Asian Orogenic Belt of Central and Southeastern Mongolia—A Palaeotectonic Model for the Mongolian Collage) 2020

2018 онд

 • Дашбат Т. 2018. Байгалийн өвийг олон нийтэд хүргэх чиг хандлага //Музей судлал. Tom-XVIII-1, Fasc-1-25. х.162-165
 • Дашбат Т. 2018. Байгалийн өвийг үзүүллэгт дэглэх нь. //Музейн мэдээлэл. №14. Монголын үндэсний музей. х.18.
 • Тодгэрэл Т. 2018. Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөг дэх хөхтөн амьтны цуглуулгын зүйлийн бүрдэл ба цуглуулгын төрөл //Байгалийн өв судлал. Эрдэм шинжилгээний бүтээл, №4. Улаанбаатар, х. 17-47.
 • Тодгэрэл Т. 2018. Соёлын тэргүүний ажилтан Н. Дарьсүрэнгийн музейд оруулсан хувь нэмэр //Байгалийн өв судлал. Эрдэм шинжилгээний бүтээл, №4. х.8-12
 • Тодгэрэл Т. 2018. Г. Цэрэндолгорын музейд оруулсан хувь нэмэр //Байгалийн өв судлал. Эрдэм шинжилгээний бүтээл, №4. х.14-16
 • Тodgerel T. Dorzhiev Ts. Z. 2018. Vegetation on marmot mounds in the steppes of central Mongolia //7th International conference on the genus Marmota “Marmots of the Old and New World”. Ulaanbaatar Mongolia. p.285-298
 • Ariunchimeg Ya. 2018. Late Devonian bryozoans from Mongolia. //Геологи судлал, №24. Улаанбаатар, х.87-90.

2017 онд

 • Бадамцэцэг Б. 2017. Соёлын гавъяат зүтгэлтэн Л.Цэвэлийн музейд оруулсан хувь нэмэр //Байгалийн өв судлал. Эрдэм шинжилгээний бүтээл, №3. Улаанбаатар, х. 6-15.
 • Hanelt M., Enkhmanlai N., Gombaatar O., Jeschke D., Soronzonbold O., Mashbat T., Mendsaikhan O., Munkhbayasgalan O., Temuujin B., Tuvshinjargal Y. Restoration of the historical bird collection of the Nogd Khaan Palace Museum in Ulaanbaatar //International conference- Biodiversity research of Mongolia 2017 Abstracts. Pages -71-72
 • Soronzonbold, O. Gombobaatar, S. and In-Kwan Paik. 2017. Falconry raptor conservation and culture heritage in Mongolia. ISSM 2017 international symposium sience museums. Proceeding 2. Pages -288-289.
 • Тодгэрэл Т. 2017. Соёлын тэргүүний ажилтан Ж. Цогтбаярын музейд оруулсан хувь нэмэр //Байгалийн өв судлал. Эрдэм шинжилгээний бүтээл, №3. Улаанбаатар, х. 26-36.
 • Тодгэрэл Т., Бадамцэцэг Б., Соронзонболд О. 2017. Үе үеийн чихмэлчдийн цуглуулга, бүтээл //Байгалийн өв судлал. Эрдэм шинжилгээний бүтээл, №3. Улаанбаатар, х. 39-52.
 • Цэцэгбадам Г. 2017. Зуунмод зуслангийн орчимд тархсан булцуу сахалт (Rhopalocera) эрвээхэйн зүйлийн бүрдэл //Монгол орны шавьжийн судалгаанд. ХААИС-ийн харьяа Ургамал Хамгааллын Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн. №05/2016. х.39-43. 

2016 онд

 • Бадамцэцэг Б. 2016. Улсын төв музейн С. Цагаан //Байгалийн өв судлал. №2, х.10-14.
 • Бадамцэцэг Б. 2016. Судлаач С. Цагааны ургамлын сан хөмрөгт оруулсан хувь нэмэр // Байгалийн өв судлал. №2, х.104-123.
 • Badamtsetseg Bazarragchaa. 2016. Overview of Medical Plants in Mongolian Flora //International Symposium of Science Museums. p. 99-100
 • Badamtsetseg B. 2016. “Fruit morphology of some species of the Lamiaceae in the flora of Mongolia” (Turczaninowia 19 (1): 34–41 DOI: 10.14258/turczaninowia.19.1.4
 • Соронзонболд О. 2016. Судлаач С. Цагааны шувууны сан хөмрөгт оруулсан хувь нэмэр //Байгалийн өв судлал. №2, х.85-103.
 • Тодгэрэл Т. 2016. Цагаан зээрийн С. Цагаан //Байгалийн өв судлал. №2, х.21-25.
 • Тодгэрэл Т. 2016. Судлаач С. Цагааны хөхтөн амьтны сан хөмрөгт оруулсан хувь нэмэр //Байгалийн өв судлал. №2, х.41-84.
 • Todgerel T. Paik In-Hwan, Peak WoonKee. 2016. Biological collection in Natural History Museum of Mongolia //International Symposium of Science Museums Proceedings II. p 11-15.

2015 онд

 • Бадамцэцэг Б. 2015. Ургамлын аймгийн судалгаа //Biodiversity of Ikh Nart Nature Reserve. National science museum of Korea х. 12-22 (монгол хэл дээр)
 • Badamtsetseg М. 2015. Flora //Biodiversity of National science museum of Korea,p.66-18 22 (англи хэл дээр)  
 • Жанат Д. 2015. Геологийн хайгуул судалгаа. //Biodiversity of Ikh Nart Nature Reserve.National science museum of Korea, х.23-35 (монгол хэл дээр)
 • Janat D. 2015. Geology //Biodiversity of Shatan. National science museum of Korea,102-106(англи хэл дээр)
 • Todgerel Т . 2015. Mammals //Biodiversity of Shatan. National science museum of Korea, p.58-62 (англи хэл дээр)
 • Цэцэгбадам Г. 2015. Үе хөлтөн, шавьжийн судалгаа. //Biodiversity of Ikh Nart Nature Reserve. National science museum of Korea х.84-110 (монгол хэл дээр) 
 • Tsetsegbadam G. 2015. Butterflies // Biodiversity of Shatan. National science museum of Korea,78-96 (англи хэл дээр)

2014 онд

 • Бадамцэцэг Б. 2014. Байгалийн түүхийн музейн ургамлын сан хөмрөг //Байгалийн өв судлал. №1, Улаанбаатар, х. 36-56
 • Доржиев Ц.З., Тодгэрэл Т. 2014. Состояние популяций тарбагана и значение особо охраняемых природных территорий в восстановлении его численности //Особо охраняемые природные территории в сохранении природно-культурного наследия Забайкалья и Монголии. Труды национального парка”Алханай”. Вып, 2, Улан-Удэ, с.115-120
 • Жанат Д. 2014. Байгалийн түүхийн музейн геологийн сан хөмрөг //Байгалийн өв судлал. №1, Улаанбаатар,. х. 26-35
 • Тодгэрэл Т. 2014. Байгалийн түүхийн музейн хөхтөн амьтны сан хөмрөг //Байгалийн өв судлал. №1, Улаанбаатар, х.123-150
 • Тодгэрэл Т., Соронзонболд О. Байгалийн түүхийн музейн шувууны сан хөмрөг //Байгалийн өв судлал. №1, Улаанбаатар, х. 90-122
 • Тодгэрэл Т., Бадамцэцэг Б., Цэцэгбадам Г. 2014. Байгалийн түүхийн музейн биологийн төрөл зүйлийн сан хөмрөгийн бүрдэл, цуглуулгын бодлого //Монголын музейн хөгжил, шинэчлэл 90 жил. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. Улаанбаатар, х.44-52
 • Цогтбаяр Ж. 2014. Байгалийн түүхийн музейн загас, хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн сан хөмрөг //Байгалийн өв судлал. №1, Улаанбаатар, х. 79-89
 • Цэцэгбадам Г. 2014. Байгалийн түүхийн музейн үе хөлтөн, шавьжийн сан хөмрөг //Байгалийн өв судлал. №1, Улаанбаатар, х. 57-78

Сэтгүүлд нийтлүүлсэн материал:

 • Жанат Д. 2014. Геологи, эрдэс судлал //Алтан гадас сэтгүүл. №126-127, х.48-49
 • Жанат Д. 2014. Ашигт малтмалын орд үүсэх хувирмал процесс //Алтан гадас сэтгүүл. №128, х.52-53
 • Соронзонболд О. 2014. Үндэсний бахархалт шувуу //Алтан гадас сэтгүүл. №125, х.50-51
 • Соронзонболд О. 2014. Нуурын хамгаалагчид //National Geographic сэтгүүл, №5, х.26-29
 • Тодгэрэл Т. 2014. Ногоон хаш //Алтан гадас сэтгүүл, №123, х. 22.
 • Тодгэрэл Т. 2014. Ноён богд солир //Алтан гадас сэтгүүл, №123, х. 23
 • Цэцэгбадам Г. 2014, Нүдэн эрвээхэйн (Inachis io Linnaeus, 1758) амьдралын идэвхи, биологийн онцлог //Алтан гадас сэтгүүл. №124, х.38-39

2013 онд

 • Бадамцэцэг Б., Дариймаа Ш. 2013. Монгол орны зарим ургамлыг таних гарын авлага. Байгалийн түүхийн музей ба БНСУ-ын шинжлэх ухаан технологийн музейн хамтын бүтээл, 2013. 437х
 • Тодгэрэл Т. Современное состояние и экология популяций тарбагана marmota sibirica radde, 1862 в центральной монголии 03.02.08 – экология (биологические науки).  Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук, Улан-Удэ, 140 С.
 • Тодгэрэл Т. 2013. Экология размножения монгольских популяций тарбагана //Социально-экологические проблемы Байкальского региона: материалы II Межвузовской науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета,. – С. 60-62.
 • Тодгэрэл Т. 2013. Некоторые особенности питания тарбагана в Монголии //Социально-экологические проблемы Байкальского региона: материалы II Межвузовской науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, – С. 62-64.
 • Тодгэрэл Т., Доржиев Ц.З. 2013. Особенности растительности на сурчинах в злаково-карагановых степях Центральной Монголии // Вестник Бурятского государственного университета. – Вып. 3. Биология, география.. – С. 131-138.
 • Цэцэгбадам Г. 2013. К питанию крючкоусых (Hesperioidea) и булавоусых чешукрылых (Papilionoidea) Хэнтэйского хребта (Монголия) //Социально-экологические проблемы Байкальского региона: материалы II Межвузовской науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, – С. 64-66.

2012 онд

 • Бадамцэцэг Б. 2012. Байгалийн түүхийн музейн ургамлын сан хөмрөгт хийсэн судадгааны дүн //Байгаль ба музей. Орчин цагийн Байгалийн түүхийн музей байгуулагдсаны 20 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. х.22-28.
 • Тодгэрэл Т. 2012. Байгалийн түүхийн музейн шувууны сан хөмрөг //Нүүдэлчдийн өв судлал. Т.XII, Fasc-1.29, х.5-17.
 • Цэцэгбадам Г. 2012. Монгол орны булцуу сахалт эрвээхэйн (Phophalocera) тархалт, олон янз байдал // Байгаль ба музей. Орчин цагийн Байгалийн түүхийн музей байгуулагдсаны 20 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. х.64-71.

2011 онд

 • Жавзмаа Н., Булган Д., Тодгэрэл Т., Энхболд С. 2011. Тарваганы тархац, нөөцөд нөлөөлж буй хүн болон байгалийн хүчин зүйлсийг тодруулах үндэсний хэмжээнд явуулсан асуулга судалгааны дүн //Монгол орны агнуурын амьтдын судалгаа, хамгаалал, ашиглалтын зарим асуудал. Онол практикийн бага хурлын эмхтгэл. УБ. х.84-92.
 • Тодгэрэл Т., Жавзмаа Н. Хэнтий аймгийн зарим сумдын нутагт тархсан монгол тарваганы (Marmota sibirica) тархац, нягтшил, нөөцийн үнэлгээ //Монгол орны агнуурын амьтдын судалгаа, хамгаалал, ашиглалтын зарим асуудал. Онол практикийн бага хурлын эмхтгэл. УБ. х.72-84.
 • Тодгэрэл Т., Жавзмаа Н., Энхболд С. Тарваганы тархац, нягтшил, нөөцийг үнэлэх мониторинг судалгааны аргазүй //Монгол орны агнуурын амьтдын судалгаа, хамгаалал, ашиглалтын зарим асуудал. Онол практикийн бага хурлын эмхтгэл. УБ. х.64-72.

2010 онд

 • Тодгэрэл Т., Баясгалан Д., 2010. Хялганат хээр дэх тарваганы дошны ургамалжил ба түүний бүлгэмдлүүд //Монгол орны биологийн төрөл зүйл, тэдгээрийн хамгааллын асуудал. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. УБ. №3 х.105-117.
 • Тодгэрэл Т., Жавзмаа Н., Түвшин У. 2010. Төв аймгийн зарим сумдын нутагт тархсан монгол тарваганы (Marmota sibirica) тархац, нягтшил, нөөцийн үнэлгээ //Монгол тарвага. эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. УБ. х.14-26.
 • Тодгэрэл Т., Жавзмаа Н., Тунгалагтуяа Х. 2010. Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий, Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын нутагт нутгийн иргэдэд түшиглэсэн монгол тарваганы (Marmota sibirica) урт хугацааны мониторинг судалгааны эхлэл //Монгол тарвага. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. УБ., х.49-54.