ДЭЛХИЙН НҮҮДЛИЙН ШУВУУДЫН ӨДӨР-2023

Дэлхийн нүүдлийн шувуудын өдөр (ДНШӨ)-ийг 2006 оноос хойш жил бүр дэлхий даяар тэмдэглэсэн бөгөөд нүүдлийн шувууд, тэдгээрийн амьдрах буй орчныг хамгаалахыг хүн бүрт ойлгуулахыг зорьдог үйл ажиллагаа юм.

Энэ  өдрийг жил бүр 5-р сарын хоёр дахь 7 хоногийн амралтын өдрүүдэд дэлхийн өнцөг булан бүрт шувуу судлах, хамгаалах, сурталчлах чиглэлээр олон үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. Уг үйл ажиллагааг “Ус: шувуудын амьдралыг тэтгэдэг!” уриан доор Монгол улсад 2022 оны 05-р сарын 13-ний өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулж байна.

Үйл ажиллагааны ерөнхий зохион байгуулагчаар Монголын Шувуу Судлалын Нийгэмлэг, Монгол Улсын Их Сургууль хамтран зохион байгуулагчаар Байгалийн түүхийн музей, Монголика ХХК, НҮБ-ын Нийгэмлэгийн “Өсвөрийн байгаль хамгаалагч” хөтөлбөр зэрэг байгууллагууд хамтран ажиллаж, тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.