Байгалийн түүхийн музей, Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Дэлхий ээжийн өгөөмөр өгөөж сан хамтарч “Нандин цэцэгс” үзэсгэлэнг 2022 оны 4 дүгээр сарын 16-нд Байгалийн Түүхийн музейд албан ёсоор нээв.
Тус үзэсгэлэн үзэгчдэд гоёл чимэглэлийн ургамал болон тасалгааны цэцэг тариалах, арчлах, ургамлын өвчин, хортон шавжаас хамгаалах ургамал хамгааллын бэлдмэл, бүтээгдэхүүн хэрэглэх сургалт, мэдээллээр хангах чиглэлтэй явагдаж байгаа онцлогтой.
Үзэсгэлэн худалдаа гарах хугацаа: 2022 оны 4 дүгээр сарын 16-18 хүртэл