НҮБ-ын ХХААБ (FAO) “Тэмээн Овогтын Олон Улсын Жил 2024” нээлтийн арга хэмжээг Байгалийн Түүхийн Музейд зохион байгууллаа

НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага (FAO) “Тэмээн Овогтын Олон Улсын Жил 2024” нээлтийн арга хэмжээг өнөөдөр Байгалийн Түүхийн Музейд зохион байгууллаа.