Байгалийн түүхийн музей нь “Нүүдэлчин монгол – 2022” соёлын биет бус өвийн фестивальд “Байгалийн болон сав шим ертөнцийн тухай мэдлэг зан үйлийн өргөө”-нд дараах өвүүдийг сурталчлан таниулна. Үүнд:

 • Байгаль хамгаалах уламжлалт арга мэдлэг, зан үйл
 • Газар нутгийн нэршил үг
 • Ан, амьтны насны нэршил
 • Ургамлын зүйлээр анагаах арга ухаан
 • Шувуулахуй буюу шувуугаар ан хийх арга ухаан
 • Байгалийн сав шим ертөнцийн тухай мэдлэг, зан үйл
 • Тэнгэр эрхэс, цаг агаар шинжих уламжлалт мэдлэг
 • Ан амьтан, жигүүртэн шинжих мэдлэг
 • Бэлчээр, өвс, ургамал, ус шинжих мэдлэг
 • Монголын уламжлалт тоо, тоолол
 • Монголын уламжлалт хэмжил зүй
 • Ургамлын зүйлээр анагаах арга ухаан

Соёлын биет бус өвийн их наадамд хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Хэзээ: 8 сарын 12-14

Хаана: Горхи Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар- Сайханы саравч

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://nomadsfestival.world/