Байгалийн Түүхийн музей, Ургамал Хамгааллын Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн хоорондын хамтын ажиллагааны САНАМЖ БИЧИГ байгуулав.
Тус санамж бичгийн хүрээнд эрдэм шинжилгээний хамтарсан судалгаа хийх, хурал зөвлөгөөн, сургалт, семинар зохион байгуулах, хамтарсан төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиглэлээр идэвхтэй хамтран ажиллах юм.
Санамж бичигт Байгалийн Түүхийн музейн захирал И.Будбаяр, Ургамал Хамгааллын Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэнгийн захирал доктор М.Бямбасүрэн нар 2022 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр гарын үсэг зурлаа.