Монгол Улсын Засгийн Газрын “Алсын хараа 2050” бодлогын баримт бичиг, Соёлын яамны стратеги тѳлѳвлѳгѳѳнд туссан төрөөс үзүүлэх соёлын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тэгш бус байдлыг бууруулах, Тогтвортой хөгжлийн зорилго, зорилтуудад суурилсан “Бүх нийтийн соёлын боловсрол” дунд хугацааны бодлогын хүрээнд Байгалийн түүхийн музей боловсролын хөтөлбөрийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. Соёлын яам, ӨМӨЗО-ны “Монголын Хөлөнбуйрын бизнес эрхлэгчдийг дэмжих нийгэмлэг”-ийн дэмжлэгтэйгээр Байгалийн түүхийн музей нь Дэлхийн хавдрын эсрэг өдрийг угтан “Хавдрын эсрэг үйлс дэх музейн оролцоо” сэдвийн хүрээнд хавдрыг даван туулагчид болон тус эмнэлгийн албан хаагчдад бүх нийтийн соёлын боловсрол, музейн “МӨР” боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлж, “НУУЦЛАГ ЕРТӨНЦ” явуулын үзэсгэлэн гаргалаа. Үүнтэй холбоотойгоор хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд өгсөн ярилцлагыг дараах холбоосоор дарж үзнэ үү.