Хос бичигтэн Youtube хуудсаар зочлоорой

Монгол бичгийн хичээлүүд, Монгол бичгээр компьютерт шивэх заавар зэргийг агуулсан “Хос бичигтэн” Youtube хуудсаар зочилно уу.
Хос бичигтэн