2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр Байгалийн Түүхийн Музейн захирал И.Будбаяр, Өмнөговь аймгийн музейн захирал Ц.Отгонтуяа нар хамтын ажиллагааны Санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
Хоёр тал байгалийн шинжлэх ухааны судалгаа, сан хөмрөгийн баяжилт, түр үзэсгэлэн, боловсролын ажил зохион байгуулах зэрэг олон талт хамтын ажиллагааг өрнүүлэхээр ярилцав.