“МУЗЕЙН НЭЭЛТТЭЙ ӨДРҮҮД”
Нийт үзэгчий тоо: 38,453 үзэгч зочлов.
үүний 35 орчим хувь буюу 13,745 үзэгч ХҮҮХЭД байв.
Музейн нээлттэй өдрүүдээр гэр бүлээрээ, сургууль, цэцэрлэг, анги хамт олноороо, найзуудаараа музейг идэвхтэй үзлээ. Байгалийн түүхийн музейд зочилсон эрхэм хүндэт үзэгчиддээ талархлаа илэрхийлье.