мэдээ

“БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙГ ТАЙЛБАРЛАХ АРГА ЗҮЙ” сэдэвт сургалт зохион байгуулна.

"Соёлын бүтээлч сар" аяны хүрээнд Байгалийн Түүхийн Музей, Мэргэжлийн Хөтөч Тайлбарлагчдын Холбоотой хамтран хөтөч, тайлбарлагч нарт зориулсан "БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙГ...

2023 оны Судалгаа, хайгуул болон цуглуулгыг Төвийн бүс, Хангайн бүс, Баруун бүс, Говийн бүсийн хэд хэдэн аймагт хийнэ

Байгалийн түүхийн музейн захирал И.Будбаяр “Байгалийн өв” ТББ-ын тэргүүн Э.Дамбадонир нар 2022.12.30 өдөр хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурснаар...