Байгалийн түүхийн музей, Цэнгэг усны нөөц, Байгаль хамгаалах төвтэй хамтран “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах өдөр”-т зориулан “МОНГОЛ ОРОНД ТАРХСАН ШАВЖИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДАЛ” гэрэл зургийн түр үзэсгэлэн зохион байгуулагдана.
Хаана: Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн үзэсгэлэнгийн танхим.
Хэзээ: 2022 оны 5 дугаар сарын 20-наас 6 дугаар сарын 15-ныг хүртэл өдрүүдэд (21 хоног) болно.