“ЦЭРДИЙН ГАЛАВЫН ГАЙХАМШИГ” ТАНХИМ
Т.Батаар болон Цэрдийн үед холбогдох палеонтологийн олдворуудыг 3 хэмжээст өвөрмөц шийдлээр дэглэн үзэсгэлэнг олон нийтэд толилуулж байна.

Т.Батаар болон Цэрдийн үед холбогдох палеонтологийн олдворуудыг 3 хэмжээст өвөрмөц шийдлээр дэглэн үзэсгэлэнг олон нийтэд толилуулж байна.

Холбоо барих
Тусгаар тогтнолын талбай – 1 Улаанбаатар – 15141 Монгол Улс
(+976)- 7000 0171, (+976) 51-262609,
Санал хүсэлт илгээх