Бүтээлийн жагсаалт

МУЗЕЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНУУДЫН БҮТЭЭЛИЙН ЖАГСААЛТ

НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ (доктор)

Badamtsetseg Bazarragchaa. 2022. Floral composition and forest vegetation structure of the Bogd Khan Mountain: A Strictly Protected Area in Mongolia. A dissertation for the degree of Philosophy in Forest Resources, Department of Resources Graduate School Chungnam National University, 213 pages.

Тодгэрэл Т.  2013. Современное состояние и экология популяций тарбагана Marmota sibirica radde, 1862 в центральной монголии. 03.02.08 - экология (биологические науки).  Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук, Улан-Удэ, 140 С.

 

НЭГ СЭДЭВТ БҮТЭЭЛ (магистр)

Мягмарсүрэн Ж. 2021. Их Өлзийт талбайн карбоны вулканоген тунамал чулуулгийн геохими, геохронологи. Магистрын зэрэг горилсон бүтээл. ШУТИС. Геологи Уул уурхайн сургууль. Индекс:E05320301. 120 х.

Алтангэрэл Д. 2016. Их Нартын Байгалийн нөөц газрын Дагуур зараа (Mesechinius dauuricus. Sundevall, 1842)-ны тохиолдцын загварчлал. Магистрын зэрэг горилсон бүтээл. МУИС. Индекс: Е20164807. 34 х.

Соронзонболд О. 2015. Сэгс цагаан богд уул орчмын ховор хөхтөн амьтдын судалгаанд автомат камер ашигласан үр дүн. Магистрын зэрэг горилсон бүтээл. МУИС. Индекс: E420203. 88 х.

Хосбаяр Б. 2011. Дорнод Монголын хээрийн алаг өвс-том хялганат бүлгэмдлийн газар дээрх фитомассын хөдлөлзүй. Магистрын зэрэг горилсон бүтээл. МУИС. Индекс: Е420205. Улаанбаатар. 62 х.

Цэцэгбадам Г. 2011. Хэнтийн нурууны умард, өмнөд хэсгийн булцуу сахалт (Rhopalocera) эрвээхэйн бүлгэмдэл. (Ерөө, Минж голын эх болон Туул голын Улаанбаатар хот орчмоор дамжин өнгөрөх сав газрын жишээн дээр). Магистрын зэрэг горилсон бүтээл. МУИС. Индекс: Е90904978. 31 х.

Бадамцэцэг Б. 1999. Монгол орны уруулцэцэгтний (Lamiaceae Lindl.) ангилалзүй, тархалт, экологийн онцлог. Магистрын зэрэг горилсон бүтээл. УБИС. Индекс:  E01140202. 80 х.

Тодгэрэл Т. 1999. Хустайн байгалийн нөөц газрын монгол тарваганы тархалт, нягтшил, нөөц, түүний менежментийн асуудал. Магистрын зэрэг горилсон бүтээл. УБИС. Индекс: 03.00.08-амьтан судлал. 66 х.

 

МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГИЙН СУДАЛГАА

2023

Алтангэрэл Д. 2023. Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөгт хадгалагдаж буй П.К.Козлов, Е.П.Козлова нарын шувуудын цуглуулгад хийсэн дүн шинжилгээ. Байгалийн өв судлал 6:8-29.

Цэцэгбадам Г. 2023. Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөг дэх Хайрсан далавчтан Lepidoptera шавжийн цуглуулга. Байгалийн өв судлал 6:30-38.

2022

Алтангэрэл Д., Соронзонболд О. 2022. Байгалийн Түүхийн музейн шувууны сан хөмрөг дэх цуглуулгын зүйлийн бүрдэл. Байгалийн өв судлал 5: 103-121.

Мяндас Ж. 2022. Монгол улсын аймгийн музейн археологийн сан хөмрөгийн цуглуулгын бүрэлдэхүүний шинжилгээ. Байгалийн өв судлал 5: 48-66.

Тодгэрэл Т. 2022. Музейн сан хөмрөг дэх хөхтөн амьтны цуглуулгын нэр, зүйлийн бүрдэлд хийсэн дүн шинжилгээ. Байгалийн өв судлал 5: 122-141.

Цэцэгбадам Г. 2022. Байгалийн түүхийн музейн үе хөлтөн, шавжийн цуглуулгын баяжилт. Байгалийн өв судлал 5: 90-99. 

2018

Тодгэрэл Т. 2018. Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөг дэх хөхтөн амьтны цуглуулгын зүйлийн бүрдэл ба цуглуулгын төрөл. Байгалийн өв судлал 4: 17-47.

Тодгэрэл Т. 2018. Соёлын тэргүүний ажилтан Н.Дарьсүрэнгийн музейд оруулсан хувь нэмэр. Байгалийн өв судлал 4: 8-12.

Тодгэрэл Т. 2018. Г.Цэрэндолгорын музейд оруулсан хувь нэмэр. Байгалийн өв судлал 4: 14-16.

2017

Соронзонболд О. 2017. Байгалийн түүхийн музейн шувууны сан хөмрөг. Монгол орны шувуу судлал. Академич А.Болдын мэндэлсний 80 насны ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл: 60-76.

Тодгэрэл Т. 2017. Соёлын тэргүүний ажилтан Ж.Цогтбаярын музейд оруулсан хувь нэмэр. Байгалийн өв судлал 3: 26-36.

Тодгэрэл Т., Бадамцэцэг Б., Соронзонболд О. 2017. Үе үеийн чихмэлчдийн цуглуулга, бүтээл. Байгалийн өв судлал 3: 39-52.

2016

Бадамцэцэг Б. 2016. Улсын төв музейн С.Цагаан. Байгалийн өв судлал 2: 10-14.

Бадамцэцэг Б. 2016. Судлаач С.Цагааны ургамлын сан хөмрөгт оруулсан хувь нэмэр.  Байгалийн өв судлал 2: 104-123.

Соронзонболд О. 2016. Судлаач С.Цагааны шувууны сан хөмрөгт оруулсан хувь нэмэр. Байгалийн өв судлал 2: 85-103.   

Тодгэрэл Т. 2016. Судлаач С.Цагааны хөхтөн амьтны сан хөмрөгт оруулсан хувь нэмэр. Байгалийн өв судлал 2: 41-84.

2014

Бадамцэцэг Б. 2014. Байгалийн түүхийн музейн ургамлын сан хөмрөг. Байгалийн өв судлал 1: 36-56.

Жанат Д. 2014. Байгалийн түүхийн музейн геологийн сан хөмрөг. Байгалийн өв судлал 1: 26-35.

Тодгэрэл Т. 2014. Ногоон хаш. Алтан гадас сэтгүүл 123: 22.

Тодгэрэл Т. 2014. Ноён богд солир. Алтан гадас сэтгүүл 123: 23.

Тодгэрэл Т. 2014. Куб матар. Алтан гадас сэтгүүл 129: 52-53.  

Тодгэрэл Т. 2014. Байгалийн түүхийн музейн хөхтөн амьтны сан хөмрөг. Байгалийн өв судлал 1:121-146.

Тодгэрэл Т., Бадамцэцэг Б., Цэцэгбадам Г. 2014. Байгалийн түүхийн музейн биологийн сан хөмрөгийн бүрдэл, ирээдүйн цуглуулгын бодлого. Монголын музейн хөгжил, шинэчлэл 90 жил. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. Улаанбаатар: 44-52.

Тодгэрэл Т., Соронзонболд О. 2014. Байгалийн түүхийн музейн шувууны сан хөмрөг. Байгалийн өв судлал 1: 89-114.

Цогтбаяр Ж. 2014. Байгалийн түүхийн музейн загас, хоёр нутагтан, мөлхөгчдийн сан хөмрөг. Байгалийн өв судлал 1: 79-89.

Цэцэгбадам Г. 2014. Байгалийн түүхийн музейн үе хөлтөн, шавьжийн сан хөмрөг. Байгалийн өв судлал 1:57-78.

2012

Бадамцэцэг Б. 2012. Байгалийн түүхийн музейн ургамлын сан хөмрөгт хийсэн судалгааны дүн. Байгаль ба музей. Орчин цагийн байгалийн түүхийн музей байгуулагдсны 20 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл: 22-28.

Бадамцэцэг Б. 2012. Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөг дэх ховордлын зэрэглэл бүхий цуглуулга. Нүүдэлчдийн өв судлал 12(2): 18-22.

Тодгэрэл Т. 2012. Байгалийн түүхийн музейн шувууны сан хөмрөг. Нүүдэлчдийн өв судлал XII:5-17.

Todgerel T., Paik In-Hwan., Peak WoonKee. 2016. Biological collection in Natural History Museum of Mongolia. In: Proceedings of the International Symposium of Science Museums 2016. Korea (II): 11-15.

Цэцэгбадам Г. 2012. Коллекция чешуекрылых музея естественной истории Монголии. Вестник. Бурятского государственного университета, БГУ, Улан-Үдэ, срт. 171-172.

2006

Бадамцэцэг Б. 2006. Байгалийн түүхийн музейн ургамлын сан хөмрөг, тэдгээрийн үзүүллэгийг сайжруулах нь. Байгалийн түүхийн музейн шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн холбогдол. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл: 10-13.

Жавзмаа Н. 2006. Байгалийн түүхийн музейн хөхтөн амьтдын үзмэр, үзмэр цуглуулгын сангийн өнөөгийн байдал, цаашид тавих зорилт. Байгалийн түүхийн музейн шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн холбогдол. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл: 7-9.

 

УРГАМАЛ, АМЬТАН ЦУГЛУУЛАХ АРГАЗҮЙ БА УРГАМАЛ, АМЬТАН ТАНИХ ГАРЫН АВЛАГА

2018

Бадамцэцэг Б., Гэрэлтуяа Ч. 2018. Ургамлын цуглуулга хийх аргазүй. Ургамал амьтныг цуглуулах аргазүй. Орон нутаг судлах музейн ажилтанд зориулсан гарын авлага: 5-9.

Соронзонболд О. 2018. Шувууны цуглуулга хийх арга зүй. Ургамал, амьтныг цуглуулах арга зүй. Орон нутаг судлах музейн ажилтанд зориулсан гарын авлага: 26-31.

Тодгэрэл Т. 2018. Хөхтөн амьтны цуглуулга хийх аргазүй. Ургамал, амьтныг цуглуулах арга зүй. Орон нутаг судлах музейн ажилтанд зориулсан гарын авлага: 32-36.

Цэцэгбадам Г. 2018. Шавжийн цуглуулга хийх аргазүй. Ургамал, амьтныг цуглуулах арга зүй. Орон нутаг судлах музейн ажилтанд зориулсан гарын авлага: 10-20.

2016

Ganbold E., Dariimaa Sh, Badamtsetseg B., Gantuya B., Agiimaa J., Tserennyam J., Ganzorig M., 2016. Useful flowering plants in Mongolia. Korea Research Institute of Bioscience & Biotechnology, Daejeon, Republic of Korea. 325 pages (in Mongolian and English).

Тодгэрэл Т., Бадамцэцэг Б., Соронзонболд O., Цэцэгбадам Г. 2016. Бүсийн чулуу. Ургамал, амьтан таних гарын авлага. 240 х.  

2013

Badamtsetseg B. 2013. Guide book for identification some plants in flora of Mongolia. National research Foundation of Korea Grant, 437 pages (in Mongolian and Korean).

2011

Бадамцэцэг Б. 2011. Ургамлын сан хөмрөг ба ургамлын цуглуулга хийх анхан шатны аргазүй. Байгалийн үзмэрүүдийг цуглуулах арга зүй. Орон нутаг судлах музейн ажилтанд зориулсан гарын авлага: 3-11.

Жавзмаа Н. 2011. Хөхтөн амьтан цуглуулах арга зүй. Байгалийн үзмэрүүдийг цуглуулах арга зүй. Орон нутаг судлах музейн ажилтанд зориулсан гарын авлага: 33-37.

Жанат Д. 2011. Геологийн дээж цуглуулах аргачлал. Байгалийн үзмэрүүдийг цуглуулах арга зүй. Орон нутаг судлах музейн ажилтанд зориулсан гарын авлага: 37-40.

Тодгэрэл Т., Цогтбаяр Ж. 2011. Шувууны цуглуулга хийх анхан шатны аргазүй. Байгалийн үзмэрүүдийг цуглуулах арга зүй. Орон нутаг судлах музейн эрдэм шинжилгээний ажилтнуудад зориулсан гарын авлага: 27-33

Тодгэрэл Т., Цогтбаяр Ж. 2011. Загас, хоёрнутагтан, мөлхөгчдийг цуглуулах аргазүй Байгалийн үзмэрүүдийг цуглуулах арга зүй. Орон нутаг судлах музейн эрдэм шинжилгээний ажилтнуудад зориулсан гарын авлага: 23-26

Цэцэгбадам Г. 2011. Шавьж цуглуулах арга зүй. Байгалийн үзмэрүүдийг цуглуулах арга зүй. Орон нутаг судлах музейн ажилтанд зориулсан гарын авлага: 12-23.

 

БАЙГАЛИЙН ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУДАЛГАА

2024

Shinae Lee, Min-Gyung Son, Young-Mi Kim, Chae-Yeong An, Hyun Ji Kim, Piseth Nhoek, Pisey Pel, Hongic Won, Yoonkyung Lee, Narae Yun, Jin-Hyub Paik, Badamtsetseg Bazarragchaa, Hyun Woo Kim, Young Hee Choi, Won Keun Oh, Chang Hoon Lee, Young-Won Chin. 2024. Dihydrostilbenes and flavonoids from whole plants of Jacobaea vulgaris. Elsevier 222.  https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2024.114107

Yeon J, Kim E, Bazarragchaa B, Kim S-Y, Huh JY, Park H, et al. (2024) Stellera chamaejasme L. extract inhibits adipocyte differentiation through activation of the extracellular signal-regulated kinase pathway. PLoS ONE 19(3): e0300520. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300520

2023

Бадамцэцэг Б., Оргилсайхан Т., Бат-Эрдэнэ Б., Алтангэрэл Д. 2023. Хан-Алтай уурхай орчмын ургамлын аймгийн судалгаа. Байгалийн өв судлал 6: 64-81.

Батзориг С., Алтангэрэл Д., Зулбаяр М., Мөнхбаатар Д., Цолмонбаатар Ц. 2023. Улаанбаатар хот орчмын хөхтөн амьтны зүйлийн бүрэлдэхүүн, зарим зүйл ховор амьтны тархац, нөөцийн үнэлгээ, хамгааллын асуудал. Байгалийн өв судлал 6: 121-134.

Мөнхцэнгэл Б., Чимэдцэрэн А. 2023. Эрдэнэтийн дүүргийн магмын чулуулгийн геохронологи, палеогеодинамик. Хайгуулчин 67: 16-23.

Тодгэрэл Т., Төмөрбаатар Э. 2023. Хонгоржийн тал” орон нутгийн хамгаалалттай газрын монгол тарваганы (Marmota sibirica) тархац, нягтшил, нөөц. Байгалийн өв судлал 6: 146-159.

Хосбаяр Б. 2023. Говийн хялгана-таанат бүлгэмдлийн өөрчлөгдөл (Салхитын мөнгөний ордын жишээн дээр). Байгалийн өв судлал 6: 82-91.

Gombobaatar S., David H.Ellis., Soronzonbold O. 2023. The Golden Eagles in Mongolia. The Golden eagle around the world: 804-822. Hancockhouse publishing, Canada. 

Gombobaatar S., David H.Ellis., Usukhjargal D., Altangul B., Erdenebat U., Zayabaatar D., Soronzonbold O. 2023. Hunting with Golden eagles in Mongolia. The Golden eagle around the world: 76-966. Hancockhouse publishing, Canada. 

2022

Ариунчимэг Я. Мягмарсүрэн Ж. 2022. Монгол орны стратиграфийн нэгдсэн (хроно-био-лито) ангилал боловсруулж геологийн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх нь. Шинжлэх ухаан технологийн сангийн төсөл. Улаанбаатар: 103-148.

Badamtsetseg B., Kim H.S., Batdelger G., Batkhuu M., Lee S.M., Yang S., Peak W.K. and Lee J. 2022. Forest vegetation structure of Bogd Khan Mountain: A Strictly Protected Area in Mongolia. Journal of Asia-Pacific Biodiversity, 15(2): 267-279. https://doi.org/10.1016/j.japb.2022.04.001

Badamtsetseg B., Gantuya B., Monkhjin B., Agiimaa J., Lee S.,  Kim H.S., Yang S., Peak W.K., Kim D.K., & Lee J. 2022. Floristic Composition and Biological Spectrum of the Bogd Khan Mountain, Mongolia. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy. 29(2): 241-268.

Badamtsetseg B., Batdelger G., Batkhuu M., Janchiv A., Lee S.M., Kim H.S., Yang S., Peak W.K., Kim D.H. and Lee J. 2022. Floristic Composition and Biological Spectrum of The Bogdkhan Mountain, Mongolia. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 29(2): 241-268. https://doi.org/10.3329/bjpt.v29i2.63528

Гомбобаатар С., Соронзонболд О., Даваасүрэн П., 2022. Реликт цахлайн нүүдлийн судалгаа. Монгол Улсын Их Сургуулийн 80-н жилийн ойн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл: 20-29.

Мягмарсүрэн Ж. 2022. Байгалийн түүхийн музейн сан хөмрөгийн палеонтологийн олдвор цуглуулга болон олдворт газрын тойм мэдээ. Байгалийн өв судлал 5: 80-89.

Ariuntsetseg Ganbat, Tatsuki Tsujimori, Laicheng Miao, Inna Safonova, Danial Pastor-Galan, Chimedtseren Anaad, Shogo Aoki, Kazumasa Aoki, Munkhnasan Chimedsuren., 2022., Age, petrogenesis, and tectonic implications of the late Permian magmatic rocks in the Middle Gobi volcanoplutonic  Belt, Mongolia. Island Arc. Wiley. 24р

Mingshuai Zhu, Laicheng Miao, Fugin Zhang, Ariuntsetseg Ganbat, Munkhtsengel Baatar, Chimedtseren Anaad, Shunhu Yang, Zeli Wang., 2022. Carboniferous magmatic records of central Mongolia and its implications for the southward subduction of the Mongol-Okhotsk Oceon., International Geology Review Island Arc. Wiley. 23р

Otgonkhuu Javkhlan, Anaad Chimedtseren, Ochir Gerel, Bayaraa Batkhishig, Baatar Munkhtsengel. 2022. Geochemistry and geochronology of Carboniferous volcanic rocks from the Edren range, Trans-Altai Zone, SW Mongolia. Mongolian Geoscientist27(55), 18–40. https://doi.org/10.5564/mgs.v27i55.2688

2021

Пүрэв Г., Алтангэрэл Д. 2021. Тужийн нарсны Байгалийн цогцолборт газрын хөхтөн амьтны зүйлийн бүрдэл, судалгааны зарим үр дүнгээс. Агро экологи сэтгүүл, 15 (06): 61-66.

Badamtsetseg B., Kim H.S., Lee S.M., Batdelger G., Park G.S. and Lee J. 2021. Vegetation community classification of the Sanzai area in Mongolia. Journal of Asia-Pacific Biodiversity, 14(2): 228-235. https://doi.org/10.1016/j.japb.2021.02.006

Badamtsetseg B., Batdelger G., Janchiv A., Enebish G., Yang S., Peak W.K. and Lee J. 2021. Contribution to the flora of Ulziit Mountain in forest steppe region of Mongolia. Bangladesh Journal of Plant Taxonomy, 28(1): 195-215. https://doi.org/10.3329/bjpt.v28i1.54217

Darshetkar A.M., Maurya S., Lee C., Badamtsetseg B., Batdelger G., Janchiv A., Jeong E.J., Choi S., Choudhary R.K., and Kim S.Y. 2021. Plastome analysis unveils Inverted Repeat (IR) expansion and positive selection in Sea Lavenders (Limonium, Plumbaginaceae, Limonioideae, Limonieae). PhytoKeys, 175: 89. doi:10.3897/phytokeys.175.61054

Yeon J., Suh S.S., Youn U.J., Badamtsetseg B., Enebish G. and Seo J.B. 2021. Methanol Extract of Mongolian Iris bungei Maxim. Stimulates 3T3-L1 Adipocyte Differentiation. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 21(7): 3943-3949. https://doi.org/10.1166/jnn.2021.19160

Мягмарсүрэн Ж. 2021. Улсын төсвийн зөвлөх үйлчилгээний Их Өлзийт 50 төслийн 1:50000-ны масштабын геологийн зураглал ерөнхий эрлийн ажил. Эх үүсвэр тэжээлийн мужын судалгаа. Улаанбаатар, боть II.

Бадамтулга Л., Мягмарсүрэн Ж. 2021. Улсын төсвийн зөвлөх үйлчилгээний Номгоны нуруу-50 төсөл. 1:50000 масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажил. Улаанбаатар, боть I, II.

Мөнхцэцэг О., Мягмарсүрэн Ж. 2021. Улсын төсвийн зөвлөх үйлчилгээний Их Өлзийт-50 төсөл. Карбоны вулканогентунамал чулуулгийн геохими, геохронологийн судалгаа. Улаанбаатар, боть II.

2020

Marget Hanelt, Dashdulam B., Gombobaatar S., Diana Jeschke., Soronzonbold O. 2020. Historische Vogelpraparate im Bogd Khaan Palast Museum on Ulaanbaatar – eine mongolisch – deutsche Kulturgeschichte, Nature in Museum Germany, Senckenberg Museum Fur Naturkunde Gorlitz.  75-80.

Kim J., Lee D.H., Badamtsetseg B., Lee S. and Kim S.A. 2020. Anti-Proliferative Effect of Allium senescens L. extract in Human T-Cell Acute Lymphocytic Leukemia Cells. Molecules, 26(1): 35. https://doi.org/10.3390/molecules26010035

Suttner T.J., Kido E., Ariunchimeg Ya., Sersmaa G.,. Waters J.A, Carmichael S.K., Batchelor C.J., Ariuntogos M., …. 2020. Conodonts from Late Devonian islands are settings (Baruunhuurai Terrane, western Mongolia) //Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 549 (2020) 109099 Elsevier, p 26-45.  

 

2019

Badamtsetseg B., Batdelger G., Shagdar D., Paek W.K. and Lee, J. 2019. Scutellaria krasevii Kom. & I. Schischk. ex Juz. (Lamiaceae): a new record species from Mongolia. Korean Journal of Plant Taxonomy, 49(2): 198-201. https://doi.org/10.11110/kjpt.2019.49.2.198

Badamtsetseg B., Yang S., Kim H.S., Lee S.J. and Lee J. 2019. An updated taxonomy of the family Linderniaceae in Korea. Korean Journal of Agricultural Science, 46(4): 1007-1018. https://doi.org/10.7744/kjoas.20190084

Badamtsetseg B., Batdelger G., Janchiv A., Yang S., Kim H.S., Lee S.M., Lee S.J., An S., Peak WK., Lee J. 2019. A guide to wetland plants in Mongolia. Chungnam National University, Deajeon, Republic of Korea, 258 pages.

2018

Тodgerel T. Dorzhiev Ts.Z. 2018. Vegetation on marmot mounds in the steppes of central Mongolia. In: Proceedings of the 7th International conference on the genus Marmota “Marmots of the Old and New World” 13-17 August 2018. Ulaanbaatar: 285-298.

Gombobaatar S., Soronzonbold 0.  2018. Common  Kestral  (Falco  tinnunculus). A field Guide to the Raptors of Asia:  Sedentary   Raptors   of Oriental   and  East  Asia.  Asian  Raptor  Research  and Conservation Network. 2: 189-190.

Lee J., Lee C.Y., Seo H.H., Badamtsetseg B., Batdelger G., Choi S., Hwang K.C., Lee S. and Lim S. 2018. Extract of Oxytropis pseudoglandulosa inhibits vascular smooth muscle cell proliferation and migration via suppression of ERK1/2 and Akt signaling pathways. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 69(1-2): 277-287. DOI:10.3233/CH-189126

2017

Цэцэгбадам Г. 2017. Зуунмод зуслангийн орчимд тархсан булцуу сахалт (Rhopalocera) эрвээхэйн зүйлийн бүрдэл. Монгол орны шавьжийн судалгаандХААИС-ийн харьяа Ургамал Хамгааллын Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн 5: 39-43. 

Soronzonbold O., Gombobaatar S. and In-Kwan Paik. 2017. Falcony raptor conservation and culture heritage in Mongolia. ISSM 2017. international symposium sience museums. Proceeding 2: 288-289.

Hanelt M., Enkhmanlai N., Gombaatar O., Jeschke D., Soronzonbold O., Mashbat T., Mendsaikhan O., Munkhbayasgalan O., Temuujin B., Tuvshinjargal Y. 2017. Restoration of the historical bird collection of the Nogd Khaan Palace Museum in Ulaanbaatar. International conference- Biodiversity research of Mongolia. Abstracts : 71-72.

2016

Гомбобаатар С., Mелани Симмонс, Mерри Анн Лоу, Одхүү Б., Баянмөнх Д., Мөнх-Эрдэнэ Ж., Соронзонболд О., Юмжирмаа Б., 2016. Монгол болон Австрали улсын хоорондох Хадуур элсэг Calidris ferruginea, Шар түрүүт элсэг Calidris ruficollis -ийн нүүдлийн судалгаа. Монгол улсын их сургууль, Ornis Mongolia 4 (432): 72-73.

Badamtsetseg B. 2016. Fruit morphology of some species of the Lamiaceae in the flora of Mongolia. Turczaninovia 19 (1): 34-41.

Badamtsetseg B. 2016. Overview of medical plants in Mongolian flora. International symposium of science museums, 2: 99-100.

Gombobaatar S., Melanie S., Mary A.L., Odkhuu B., Soronzonbold 0., Baynmunkh D., Munkh-Erdene J., Yumjirmaa  B. 2016. Recoveries  and resightings of marked migratory birds: Curlew  sandpiper  (Calidris ferruginea)  and Red-necked  Stint (Calidris ru ficollis) between Mongolia and Australia. Omis Mongolica 4(432): p. 69-72

2015

Жанат Д. 2015. Геологийн хайгуул судалгаа. Biodiversity of Ikh Nart Nature Reserve. National science museum of Korea: 23-35.

Цэцэгбадам Г. 2015. Үе хөлтөн, шавьжийн судалгаа. Biodiversity of Ikh Nart Nature Reserve. National science museum of Korea: 84-110.   

Badamtsetseg B., 2015. Flora. In: Biodiversity of Shatan. (Eds. Lee Sang Jin, Youn M Ryu, and Paik Inwang), Ulaanbaatar: 6-9.

Janat D. 2015. Geology //Biodiversity of Shatan. National science museum of Korea, p.102-106.

Soronzonbold 0.,  Samiya R., Gombobaatar  S. 2015. The results of camera trap survey of rare mammals in Segs Tsagaan Bogd mountain, Trans-Altai  gobi Mongolia. Proceeding of Research Conference for Master and Doctor students: p.12. Department of Biology, National university of Mongolia.

Todgerel T. 2015. Mammals. In: Biodiversity of Shatan (Eds. Lee Sang Jin, Youn M Ryu, and Paik Inwang), Ulaanbaatar: 58-62.

Tsetsegbadam G. 2015.  Butterflies. Biodiversity of Shatan: 78-96.

2014

Жанат Д. 2014. Ашигт малтмалын орд үүсэх хувирмал процесс. Алтан гадас сэтгүүл 128: 52-53.

Жанат Д. 2014. Геологи, эрдэс судлал. Алтан гадас сэтгүүл 126: 48-49.

Соронзонболд О. 2014. Нуурын хамгаалагчид. National Geographic сэтгүүл 5: 26-29.

Соронзонболд О. 2014. Үндэсний бахархалт шувуу. Алтан гадас сэтгүүл 125: 50-51.

Цэцэгбадам Г. 2014. Нүдэн эрвээхэйн (Inachis io Linnaeus, 1758) амьдралын идэвхи, биологийн онцлог. Алтан гадас сэтгүүл 124: 38-39.

Badamtsetseg B., Dariimaa Sh. 2014. Flora. In: Biodiversity of Ikh Nart Nature Reserve. (ed. Peak Woon Kee), Ulaanbaatar: 12-22.

Доржиев Ц.З., Тодгэрэл Т. 2014. Состояние популяций тарбагана и значение особо охраняемых природных территорий в восстановлении его численности. Особо охраняемые природные территории в сохранении природно-культурного наследия Забайкалья и Монголии. Труды национального парка”Алханай”. Улан-Удэ 2: 115-120.

2013

Badamtsetseg B. 2013. Seed morphology of members of the family Lamiaceae in Mongolia (abstract) In: Proceedings of International Conference Plant Biodiversity and Ecosystem Services in Continental Asia, Ulaanbaatar: 69.

Badamtsetseg B. 2013. Vascular Plants, Section II. 1.93-1.100. In: Mongolian Red Book. (eds. Shiirevdamba Ts. and Ganbold E.), Ulaanbaatar: 389-400 (in Mongolian and English).

Badamtsetseg B., Myoung, L.S. and Yuon, L.H. 2012. Pollen morphology of the family Lamiaceae in Mongolia. Journal of Korean Nature, 5(2): 169-179.

Тодгэрэл Т. 2013. Экология размножения монгольских популяций тарбагана. Социально-экологические проблемы Байкальского региона: материалы II Межвузовской науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. Улан-Удэ: Бурятского госуниверситета: 60-62.

Тодгэрэл Т. 2013. Некоторые особенности питания тарбагана в Монголии. Социально-экологические проблемы Байкальского региона: материалы II Межвузовской науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. Улан-Удэ: Бурятского госуниверситета: 62-64.

Тодгэрэл Т., Доржиев Ц.З. 2013. Особенности растительности на сурчинах в злаково-карагановых степях Центральной Монголии. Вестник. Бурятского государственного университета. Биология, география. 3: 131-138.

Цэцэгбадам Г. 2013. К питанию крючкоусых (Hesperioidea) и булавоусых чешукрылых (Papilionoidea) Хэнтэйского хребта (Монголия). Социально-экологические проблемы Байкальского региона: материалы II Межвузовской науч.-практ. конф. студентов и аспирантов. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета: 64-66.

2012

Цэцэгбадам Г., Гантигмаа Ч.  2012. Монгол орны булцуу сахалт эрвээхэйн (Phophalocera) тархалт, олон янз байдал. Байгаль ба музей. Орчин цагийн Байгалийн түүхийн музей байгуулагдсаны 20 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл: 64-71.

Цэрэнням Ж., Бадамцэцэг Б. 2012. Монгол орны Гандбадраа төрлийн (Veronica L.) ургамлын ангилалзүйн тойм. Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл 24: 64-70.

Бадамцэцэг Б. 2012. Семейства Lamiaceae Martinov. Флоры Монголии. Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии, Сборник научных статей по материалам XI международной научно-практической конференции, Барнаул: 13-16.

Цэцэгбадам Г. 2012. Сообщества булавоусых чешуекрылых хребет Хэнтэй. Бурятского государственного университета, Улан-Үдэ. Вестник: 172-176.

2011

Жавзмаа Н., Булган Д., Тодгэрэл Т., Энхболд С. 2011. Тарваганы тархац, нөөцөд нөлөөлж буй хүн болон байгалийн хүчин зүйлсийг тодруулах үндэсний хэмжээнд явуулсан асуулга судалгааны дүн. Монгол орны агнуурын амьтдын судалгаа, хамгаалал, ашиглалтын зарим асуудал. Онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл. Улаанбаатар: 84-92.

Тодгэрэл Т., Жавзмаа Н. 2011. Хэнтий аймгийн зарим сумдын нутагт тархсан монгол тарваганы (Marmota sibirica) тархац, нягтшил, нөөцийн үнэлгээ. Монгол орны агнуурын амьтдын судалгаа, хамгаалал, ашиглалтын зарим асуудал. Онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл. Улаанбаатар: 72-84.

Тодгэрэл Т., Жавзмаа Н., Энхболд С. 2011. Тарваганы тархац, нягтшил, нөөцийг үнэлэх мониторинг судалгааны аргазүй. Монгол орны агнуурын амьтдын судалгаа, хамгаалал, ашиглалтын зарим асуудал. Онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл. Улаанбаатар: 64-72.

2010

Бадамцэцэг Б. 2010. Монгол орны Уруулцэцэгтний овгийн (Lamiaceae Lindl.) ангилалзүйн тойм. Олон улсын хурлын бүтээл: Төв Ази, Өмнөд Сибирийн шилжилтийн экобүсийн шим мандал дахь экологийн үр дагавар, II дэвтэр, Улаанбаатар хот: 203-206.

Тодгэрэл Т., Баясгалан Д., 2010. Хялганат хээр дэх тарваганы дошны ургамалжил ба түүний бүлгэмдлүүд. Монгол орны биологийн төрөл зүйл, тэдгээрийн хамгааллын асуудал. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл 3: 105-117.

Тодгэрэл Т., Жавзмаа Н., Тунгалагтуяа Х. 2010. Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий, Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын нутагт нутгийн иргэдэд түшиглэсэн монгол тарваганы (Marmota sibirica) урт хугацааны мониторинг судалгааны эхлэл. Монгол тарвага. Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл: 49-54.

Тодгэрэл Т., Жавзмаа Н., Түвшин У. 2010. Төв аймгийн зарим сумдын нутагт тархсан монгол тарваганы (Marmota sibirica) тархац, нягтшил, нөөцийн үнэлгээ. Монгол тарвага-Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. Улаанбаатар: 14-26.

 

1999-2009

Бадамцэцэг Б. 2009. Монгол орны Гүүн хөхийн төрөл (Scutellaria L.). МУБИС, БУС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг 1: 58-63.

Бадамцэцэг Б. 2008. Монгол орны Гүүн хөхийн төрөл (Scutellaria L.). Ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл 20: 7-15.

Бадамцэцэг Б. 2008. К истории изучения семейства Губоцветные  (Lamiaceae Lindl.) флоры Монголии. Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии, материалы VII международной научно-практической конференции, Барнаул: 9-11

Бадамцэцэг Б. 2007. Уруулцэцэгтний овгийн шинэ олдворууд. ХААИС-ийн Байгалийн ухааны сургууль, Байгалийн шинжлэл бүтээл 4: 53-60.

Бадамцэцэг Б. 2005. Улаанбаатар хот орчмын Уруулцэцэгтний овгийн (Lamiaceae Lindl.) зүйлийн бүрдэл, тархалт, ач холбогдол. МУБИС-ийн Биологийн тэнхмийн эрдэм шинжилгээний бичиг 4: 125-130.

Буд М. 2009. Монголчуудын махчин шувуудыг ашиглан ан агнуур хийж байсан нь буюу монголчуудын шувуулахуй. Нүүдэлчдийн өв судлал 9: 125-127.

Тодгэрэл Т., Жавзмаа Н., Тунгалагтуяа Х. 2009. Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий, Баянхонгор аймгийн Эрдэнэцогт сумын монгол тарваганы (Marmota sibirica) тархац, нягтшил, нөөц. Нүүдэлчдийн өв  судлал 9: 128-132.

Тодгэрэл Т. 2004. Тарваганы дошин дээрх ургамлын зүйлийн бүрэлдэхүүн Тахь 6:62-73.

Тодгэрэл Т. 2002. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын том хөхтөн амьтдын тархалт, нягтшил. Тахь 5:58-65.

Тодгэрэл Т., Батболд Ж. 2000. Монгол тарваганы тархалт, нягтшил ургамалжилтын шүтэлцээ. Байгалийн голомтот халдварт өвчнийг эсэргүүцэн судлах төвийн эрдэм шинжилгээний бүтээл 8:99-105.

Тодгэрэл Т., Батболд Ж. 1999. Хустайн байгалийн нөөц газрын монгол тарвагыг судалсан дүнгээс. Тахь 4/2:35-40.

Тодгэрэл Т., Баясгалан Д., 2001. Тарваганы дошны ургамалжил. Шинжлэх ухааны академийн Биологийн хүрээлэнгийн бүтээл 23:99-104.

Цэндээхүү Ц., Бадамцэцэг Б. 2006. Монгол орны ховор ургамлууд. Байгалийн түүхийн музейн шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн холбогдол эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл: 15-17.

Todgerel T. 2002. A preliminary list of the mammals in the Hustai National Park in Mongolia. Mammalia 66 (4): 610-612.

Hovens J.P.M., Tungalagtuja Kh., Todgerel T., Batdorj D., 2000. The impact of wolves Canis lupus (L.,1758) on wild ungulates and nomadic livestock in and around the Hustai nuruu steppe reserve (Mongolia). Lutra (43): 35-50.

МУЗЕЙ СУДЛАЛ

Дашбат Т. 2018. Байгалийн өвийг олон нийтэд хүргэх чиг хандлага. Музей судлал. Tom-XVIII-1: 162-165.

Дашбат Т. 2018. Байгалийн өвийг үзүүллэгт дэглэх нь. Музейн мэдээлэл. Монголын үндэсний музей 14: 18.

Мяндас Ж. 2009. Музей соёл хоорондын харилцааг хөгжүүлэх хэрэгсэл болох нь (Байгалийн түүхийн музейн жишээн дээр). Нүүдэлчдийн өв судлал 9: 34-37. 

Холбоо барих
Тусгаар тогтнолын талбай – 1 Улаанбаатар – 15141 Монгол Улс
(+976)- 7000 0171, (+976) 51-262609,
Сайтын тоолуур
Өнөөдөр
727
7 хоногт
4479
Сүүлийн сард
18952
Сүүлийн жилд
29735
Нийт хандалт
29735
Санал хүсэлт илгээх