Тасалбар үнэ

Тасалбарын үнэ

Том хүн - 20,000₮

Оюутан-  5,000₮

Ахмад настан болон 0-16 нас хүртэлх хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үнэ төлбөргүй үйлчилнэ.

Холбоо барих
Тусгаар тогтнолын талбай – 1 Улаанбаатар – 15141 Монгол Улс
(+976)- 7000 0171, (+976) 51-262609,
Санал хүсэлт илгээх